FILTRACJA

OLEJ I FILTRY OLEJU


Filtr oleju
Zanieczyszczenie filtra oleju powoduje ograniczenie przepływu  w układzie chłodząco smarującym, co w konsekwencji grozi częstym przegrzewaniem się maszyny, jak również niedostatecznym smarowaniem  łożysk i zespołu śrubowego. Może to doprowadzić do  awarii maszyny lub jej poważnego uszkodzenia.

Olej
Podczas pracy maszyny olej spełnia bardzo ważną rolę polegającą na smarowaniu wirujących elementów maszyny, uszczelnieniu powierzchni roboczych,  ale również chłodzeniu urządzenia. W czasie pracy maszyny olej się zużywa i starzeje, co przekłada się na jego właściwości smarujące i chłodzące, co również może prowadzić do uszkodzenia zespołu śrubowego, dlatego też, w przypadku olejów również należy się dostosować do zaleceń producenta, dotyczących wymiany.

  

SEPARATOR I FILTR POWIETRZA


Separator powietrze-olej
Zaniedbanie  regularnych wymian separatora, lub nie fachowy  jego montaż , prowadzi do nieprawidłowej pracy maszyny, w konsekwencji do poważnej awarii. Separator to element w rodzaju „filtra”, jeśli nie jest wymieniany na czas, zapcha się a ciśnienie w pracującej maszynie zerwie jego wkład separujący. Tego typu uszkodzenie  spowoduje wtłoczenie oleju z maszyny do instalacji sprężonego powietrza. Efektem takiego stanu rzeczy może być uszkodzenie urządzeń odbierających powietrze, jeśli są wrażliwe na olej, przegrzanie  maszyny, zatarcie zespołu śrubowego.

Filtr powietrza
Jeżeli doprowadzimy do zbyt dużego zanieczyszczenia filtra powietrza,  zostanie znacznie zmniejszona jego przepustowość, maszyna będzie miała mniejszą wydajność,  a idąc dalej,  podciśnienie które wytworzy się w sprężarce, może doprowadzić do  „zerwania ” filtra,  a jego elementy i zanieczyszczenia,  dostaną się do sprężarki przez zawór ssący. Może to poważnie uszkodzić element sprężający.

  

FILTRY SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Filtry sprężonego powietrza
Filtry sprężonego powietrza (wstępne do podstawowego odolejania, dokładne do dokładnego odolejania i węglowe do usuwania par, smaku i zapachu oleju) które umieszczone są na sieci sprężonego powietrza wyposażone we wkłady, które należy wymienić co najmniej raz na rok. W przypadku zaniedbania tych czynności,  istnieje ryzyko znacznych spadków ciśnienia w sieci, aż do całkowitej  jej niedrożności.

Złoże osuszacza absorpcyjnego
Osuszacz absorpcyjny osusza powietrze poprzez przepuszczenie go przez złoże (rodzaj sorbentu w postaci granulatu), które ma za zadanie pochłanianie wody. W przypadku przesycenia złoża wodą, traci ono swoje właściwości i do sieci dostaje się mokre powietrze, co u większości  użytkowników będzie źle wpływać na urządzenia odbiorcze, w konsekwencji doprowadzając do ich uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia.